Co vás čeká ?

 • Všeobecné informace

  Dotazník je určen zejména pro potencionální a začínající exportéry z řad malých a středních firem.
 • Vyplnění dotazníku

  Vyberete si dle svého zaměření část dotazníku určenou pro firmy uskutečňující export zboží nebo část dotazníku zaměřenou na firmy uskutečňující export služeb

  Po spuštění dotazníku vyplňte kontaktní informace o Vaší firmě.
  Dotazník tvoří soubor uzavřených otázek souvisejících s problematikou exportní připravenosti.
 • Závěr a shrnutí vašich odpovědí

  Po zodpovězení otázek získáte praktické informace a doporučení pro Vaše exportní aktivity.
  Rovněž se seznámíte s nabídnou služeb státu pro podporu exportu.

Agentura CzechTrade připravila tento dotazník v souladu s nejlepšími zkušenostmi zahraničních organizací pro podporu exportu.

Závěrečné vyhodnocení odpovědí Vám poskytne zpětnou vazbu o potencionálních konkurenčních výhodách a nevýhodách při exportu zboží nebo služeb. Věříme, že získané informace zúročíte při svých plánovaných exportních aktivitách.

Dotazník budeme dále rozvíjet na základě Vašich případných doporučení.

Spustit dotazník - export zboží Spustit dotazník - export služeb

Design: Bytegang.com